Kernwaarden Burgerbelang

Hieronder vindt u een opsomming van de kernwaarden met een globale beschrijving.

Mensgericht
Burgerbelang staat open voor initiatieven van burgers. Wij willen daarom zo dicht mogelijk bij de burger staan en helpen met het ontwikkelen van hun eigen dromen.

Autonomie
Steun geven aan hen die het echt nodig hebben. Activeren van mensen die wel mee kunnen doen aan de samenleving, maar die een duwtje in de rug nodig hebben.

Vertrouwen
Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Het vertrouwen in de gemeente is laag en veel inwoners voelen zich niet gehoord. Burgers hebben recht op transparantie en gehoord te worden.

Realistisch
Wees eerlijk in wat wel en niet haalbaar is. Wensdenken leidt tot grote tekorten en zal niets brengen. Wij willen realistisch kijken naar plannen en zijn kritisch op overambitieuze plannen van de gemeente.

Oprecht
Vertel geen leugens. Wees eerlijk en oprecht en zeg wat je denkt, zonder het op de persoon te spelen. Laat een eerlijk  financieel beeld zien.

Passie
We staan voor de gemeente Zutphen en niet voor ons eigen belang. We hebben de overtuiging dat met de juiste inzet Zutphen weer een vitale stad wordt. Onze passie is constant zoeken naar wat het beste is.

Rechtvaardigheid
We streven naar een gelijk speelveld voor burgers, verenigingen, ondernemers en andere betrokken partijen in de gemeente. Veel mensen voelen zich onrechtmatig behandeld. Wij staan voor een rechtvaardig belang en hebben weinig met  voorkeursbehandelingen of uitzonderingsposities.

Trots
Wij zijn trots op het historische Zutphen, het mooie en groene Warnsveld en de saamhorigheid in De Hoven. We laten geen gelegenheid voorbijgaan om dit uit te dragen.

Diversiteit
We plaatsen mensen en groepen niet in hokjes, maar willen juist de diversiteit en originaliteit van de samenleving omarmen. We streven naar een mooie kleurrijke samenleving waar de onderlinge verdraagzaamheid groot is.