STATEMENT AANGAANDE HET CONFLICT ROND HET KERKPAD
 
Kiezen voor het Kerkpad
 
Samen met de andere raadsfracties in de gemeenteraad van Zutphen probeert Burgerbelang Zutphen Warnsveld het leven en wonen in onze prachtige gemeente voor iedereen een stukje beter te maken.
 
Dit betekent dat we open staan voor goede ideeën, altijd op zoek zijn naar werkbare oplossingen en het graag zoveel mogelijk aan de burgers zelf overlaten hoe zij hun leven en dat van hun wijk het beste in kunnen richten.
 
Dat betekent soms ook dat je niet iedereen blij kunt maken.
 
Helaas is dit onbedoeld het geval bij de ontwikkelingen rondom het Kerkpad. Het Kerkpad ligt mooi tussen de weilanden van Warnsveld, is zeer geliefd bij een aantal wandelaars, maar doorkruist het erf van een actieve agrarische ondernemer. De boer en de wandelaars hebben daarom vaak hoogoplopende ruzies.
 
Burgerbelang heeft geluisterd naar beide partijen; de omwonenden en wandelaars hebben ingesproken in de gemeenteraad en de boer en zijn buren zijn bij ons in de fractie geweest om een en ander toe te lichten. In de raad heeft Burgerbelang aangegeven geen partij te kiezen maar beide partijen op te roepen om de polarisatie te stoppen. De boer zal zich rustiger moeten gedragen en de wandelaars moeten stoppen met de hetze die zij tegen deze boer voeren. Zij versterken beiden het conflict met hun gedrag waardoor escalatie op escalatie volgt.
 
Opmerkelijk genoeg is deze oproep aan de zijde van de wandelaars opgevat als een aanleiding om nu ook een hetze te voeren tegen de burgemeester van Zutphen en alle politieke partijen die geen kant willen kiezen in dit - overigens zeer kinderachtige - conflict.
 
Vandaar dat wij nogmaals aan willen geven dat het oproepen tot meer polarisatie dit conflict alleen maar negatief beïnvloedt. De casus Kerkpad is een lastige situatie waarin rechtmatigheid en beleid elkaar in de weg lijken te zitten. Wij hebben in goed overleg de situatie voorgelegd aan de wethouder en de burgemeester en het college van B&W pakt het op. Een gang naar de rechter is waarschijnlijk de weg naar een oplossing. Tot die tijd verwachten wij van alle betrokkenen een gezonde dosis geduld, rust en tolerantie.